LÅNEFORSIKRING


Forsikring for din økonomiske trygghet!

Med en forsikring på ditt lån er du og din familie forsikret om noe uforutsett skulle inntreffe. Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller ulykke kan ramme oss alle og i slike situasjoner kan det være vanskelig å betale ned på lånet.

Forsikringen vil betjene dine månedlige terminbeløp og dermed gi deg én bekymring mindre i en ellers vanskelig situasjon. Låneforsikring betyr også ekstra trygghet for deg og dine nærmeste ved at restgjelden blir infridd ved tap av liv.

Hva dekkes?*
» Arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet: blir du 100 % permittert, helt og ufrivillig arbeidsledig eller 100 % sykemeldt, dekker forsikringen dine månedlige renter og avdrag - maks kr. 9 000 per måned - inntil 12 måneder og maks 36 måneder av lånets løpetid.
» Sykehusinnleggelse er du selvstendig næringsdrivende vil du etter en periode på 7 døgn sammenhengende sykehusopphold få dekket første månedlige terminbeløp - maks kr. 9 000 per måned.
» Dødsfall ved tap av liv sletter vi utestående beløp på ditt lån med opptil kr. 200 000.
*Vær oppmerksom på at det er noen unntak i dekningene som er angitt i vilkårene. For eksempel så er ikke arbeidsuførhet som følge av ryggsmerter eller psykiske sykdommer dekket, ei heller arbeidsledighet grunnet mislige forhold eller frivillig oppsigelse. For detaljert oversikt over unntak for dekning se fullstendig oversikt i forsikringsvilkårene samt forsikringsbevis som tilsendes ved tegning.

Pris på forsikringen?
Forsikringspremien utgjør 9 % av ditt månedlige terminbeløp og blir fakturert sammen med lånet. Se priseksempel under.

Månedlig terminbeløp: Premie: Terminbeløp ink. forsikring:
Kr. 1 000 Kr. 90 Kr. 1 090
Kr. 1 500 Kr. 135 Kr. 1 635
Kr. 2 000 Kr. 180 Kr. 2 180

Ved aksept av forsikringen vil vilkår og bevis bli sendt per post. Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som lånet ditt. Du har 30 dagers angrefrist og kan deretter si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Låneforsikring

RASK BEHANDLING

Vår erfaring er at de som søker om lån uten sikkerhet, forbrukslån, kreditt eller refinansiering, som regel har behov for pengene raskt. Derfor er vi effektive i vår søknadsbehandling.