SØK OM CREDITS VISA KREDITTKORT

Kredittkort

BETALINGSFORSIKRING

Dersom du velger å bestille betalingsforsikring bekrefter du at du er:

» Mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60 år);
» I heltidsarbeide (minimum 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende;
» Frisk og fullt arbeidsfør;
» Jeg har ikke smerter eller sykdom av kronisk eller priodisk natur. Jeg er heller ikke kjent med eksisterende sykdom, symptomer eller tegn de siste 12 månedene som kan medføre behov for operasjon, sykehusinnleggelse eller medisinsk behandling som kan påvirke min arbeidsførhet;
» Jeg kjenner ikke til fremtidig arbeidsledighet eller permittering;
» Bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd